Ogłoszenia od 3 do 10 grudnia

1.Dziś już pierwsza Niedziela Adwentu, którą rozpoczynamy także nowy Rok Liturgiczny. Adwent to czas oczekiwania. Pan wzywa nas, abyśmy zatrzymali się w zabieganiu wokół codziennych spraw i otworzyli się na Niego.

2. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby utrzymania parafii, w tym czasie na spłacanie należności za ogrzewanie kościoła. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

3. Od poniedziałku rozpoczynamy „Roraty”. Dzieci zapraszamy na msze roratnie od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00. W piątki o godz. 18.00 msza św. roratna dla dorosłych, po której adwentowa nauka oparta na księdze Rut i adoracja Najśw. Sakramentu do Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00. W czasie tych piątkowych adwentowych czuwań będzie także okazja do sakramentu Pokuty. Prosimy o przynoszenie świec i lampionów.

4. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie grupy biblijnej. Będzie rozważana Ewangelię z II-giej Niedzieli Adwentu (Mk 1, 1-8). Prosimy przynieść Pismo Święte.

5. W tym tygodniu przypada I-szy czwartek miesiąca.

6. W piątek 8 grudnia przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny. Na Msze św. zapraszamy o godz. 8.00 i 18.00. Kolekta tej Uroczystości przeznaczona jest na Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rusinowicach. Polecamy tę intencję ofiarności.
W tę uroczystość od godz. 12.00 do 13.00 przypada Godzina łaski, o którą prosiła sama Matka Boża jako Róża Duchowna w czasie objawień 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari. Maryja zachęca, by każdego 8 grudnia o godz. 12.00 udać się do Kościoła i tam się modlić – dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy w kościele przed Najśw. Sakramentem, który w tym czasie zostanie przeniesiony z kaplicy adoracji. Jednak, jeśli nie jest to możliwe, można także prosić o łaski w domu, w pracy – tam, gdzie akurat przebywamy. Pamiętajmy, by powierzać Niebu nie tylko intencje swoje i swojej rodziny, ale także pokój na świecie, Kościół powszechny i nawrócenie grzeszników.

7. Przypominamy, że z racji świąt odwiedziny chorych i starszych Parafian zostają przesunięte na sobotę 16 grudnia. Zgłoszenia w zakrystii. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów, a o 10.30 spotkanie Marianek.

8. W przyszłą niedzielę zgodnie z instrukcją Episkopatu Polski obchodzimy XXIV Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, dlatego po mszach zbiórka do puszek na pomoc dla naszych Rodaków za wschodnią granicą.

9. W zakrystii można nabyć „Gościa Niedzielnego” „Małego Gościa” oraz kolejny numer „Gościa extra” w cenie 12 zł. poświęconego historii Kościoła, wigilijne opłatki, świąteczne kartki oraz roratnie lampiony dla dzieci. Zespół „Caritasu” rozprowadza świece wigilijne.

10 Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne.
Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Zachęcamy do codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej!

kancelaria czynna po Mszach św. tel: 32 332 51 51; email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl

Adwent – „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”