Ogłoszenia od 30 lipca do 6 sierpnia

1.Przeżywamy XVII niedzielę zwykłą w ciągu roku. Za to, co nam przynosi Chrystus warto dać wszystko, co się ma. On bowiem daje pełnię życia, której nikt inny, ani nic innego dać nie może. Obyśmy tak chcieli posiąść Jezusowe królestwo Miłości jak niekiedy chcemy posiąść rzeczy materialne! Dzisiaj, także dziękujemy Panu Bogu jako użytkownicy dróg, posiadacze i kierowcy pojazdów mechanicznych za nasze szczęśliwe podróże. Prosimy, aby Chrystus otoczył błogosławieństwem nas i nasze pojazdy.

2. Dziś z racji zakończenia XXIV tygodnia św. Krzysztofa pod hasłem: „Z Kościołem na misyjnych drogach” błogosławimy użytkowników dróg, poświęcamy nasze pojazdy i zbiórka do puszek jako wsparcie dla Polskich Misjonarzy w ramach akcji „MIVA Polska św. Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku” na misyjne środki transportu oraz będziemy błogosławić kierowców, i rozdawane będą okolicznościowe pamiątki do samochodów dla wszystkich wspierających naszych misjonarzy.

3. W dzisiejszą niedzielę, w środę 2 sierpnia oraz w przyszłą niedzielę można uzyskać odpust zupełny tzw. „Porcjunkuli(od małego kościoła NMP Anielskiej w Asyżu).
Warunki odpustu: spowiedź i komunia św., nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”; modlitwa w intencji Ojca św. oraz wykluczenie przywiązania do grzechu nawet powszedniego (inaczej odpust cząstkowy).

4. W tym tygodniu przypadają: I-szy czwartek; I-szy piątek i I-sza sobota miesiąca. W pierwszy piątek zapraszamy do adoracji Najśw. Sakramentu przed mszą wieczorną od godz. 17.00, prowadzaną przez Wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego (w kaplicy), a po nowennie zapraszamy na spotkanie członków i kandydatów chętnych do modlitwy w ramach Wspólnoty Małych Rycerzy.

5. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w tygodniu i w niedziele. Kancelaria czynna tylko po mszach św.

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie wakacji: w tygodniu od poniedziałku do czwartku do godz. 17.00. W piątki początek adoracji w kaplicy o godz. 8.00 i zakończenie o godz.17.30. W niedziele adoracja do godz. 19.30.

7. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych, których proszę zgłaszać w zakrystii, a od godz. 16.00 do 16.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

8. Informujemy, że tegoroczna Piesza Diecezjalna Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w terminie od 17 do 19 sierpnia; zapisy do grupy niebieskiej prowadzone są w kancelarii parafii Chrystusa Króla w godzinach jej  urzędowania bądź internetowo za pośrednictwem strony https://gliwicka.com/.

„Bóg zapłać” za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. Dziękujemy za składane ofiary materialne, które można wpłacać także na konto: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wakacyjnego odpoczynku!

Skąd odpust „Porcjunkuli” ?

Łączy się on z legendą. Głosi ona, że pewnej nocy latem 1216 r. św. Franciszek usłyszał w swojej celi głos: „Franciszku, do kaplicy!”. Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów. Usłyszał głos: „Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła”.

Franciszek upadł na twarz i rzekł: „Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów”. Następnie św. Franciszek zwrócił się do Najświętszej Maryi Panny: „Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą”. Wtedy Chrystus Pan powiedział: „Franciszku, to, o co prosisz, jest wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który błagasz, pod warunkiem, że będzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi”. Podanie głosi, że następnego dnia papież Honoriusz III udzielił odpustu zupełnego na dzień rocznicy poświęcenia kapliczki Porcjunkuli, tj. 2 sierpnia. W 1911 r. Pius X przywilej ten rozszerzył na wszystkie kościoły.

ZACHĘCAMY DO CODZIENNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

kancelaria czynna po Mszach św. tel: 32 332 51 51; email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl