Ogłoszenia od 9 do 16 czerwca

1.W dzisiejszą X niedzielę zwykłą Chrystus mówi nam, że wszyscy, którzy idąc za Jego przykładem przyjmują i wypełniają wolę Ojca, są z Nim złączeni tak ścisłymi więzami, że można je porównać do więzów najściślejszych, to jest rodzinnych. Z tego zjednoczenia z Chrystusem w jednej woli Ojca, czerpią siłę, by zwyciężyć wszelkie zło.
Kolekta dzisiejszej niedzieli jest darem na sfinansowanie prac remontowych związanych z usuwaniem szkód wynikających z przeciekania dachu na kościele. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. W poniedziałek po wieczornej Mszy spotkanie grupy biblijnej. Będzie rozważana Ewangelia z XI Niedzieli Zwykłej (Mk 4, 26-34). Prosimy przynieść ze sobą Pismo Święte.

3. W środę o godz. 18.00 zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną.

4. W czwartek 13 czerwca przypada kolejny dzień fatimski. Wszystkich Parafian zapraszamy o godz. 19.00 na mszę św. fatimską w intencjach, które można składać w zakrystii. (nie ma mszy o godz. 18.00). Po mszy św. nabożeństwo różańcowe w intencji pokoju na świecie zakończone procesją światła z figurą fatimską. O prowadzenie różańca, przystrojenie i niesienie figury Fatimskiej prosimy naszych Szafarzy komunii św.  z rodzinami.

5. Przyszła niedziela jest III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na potrzeby funkcjonowania Parafii, szczególnie na spłacenie drugiej kwartalnej części ryczałtu diecezjalnego na utrzymanie seminarium i instytucji diecezjalnych w wysokości 8450 zł.

6. W zakrystii „Gość Niedzielny”, „Mały gość” oraz kolejny „Gość Historia” w cenie 12 zł, w którym m. innymi o tym czy św. Piotr naprawdę przebywał w Rzymie oraz jak wyglądało życie religijne w czasie powstania warszawskiego.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

 Za wszelką pomoc i życzliwość składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne: Konto Parafii: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Bóg Miłosierny niech błogosławi nam i naszym rodzinom w całym tygodniu!
ZACHĘCAMY DO CODZIENNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

kancelaria czynna po Mszach św. tel: 32 332 51 51; email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl