Piątek – 1.01.2016 Nowy Rok – Św. Bożej Rodzicielki Maryi

8.00

Za + mamę Marię Szkwarek (1 gregoriańska)

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie, bł. i dary Ducha św. dla Grzegorza Sołtysiak z okazji 18 rocz. urodzin z bł. w nowym roku dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podzięk. za łaski i prośbą o bł.; dla Izabeli i Zbigniewa Dziuma z okazji 50 rocz. ślubu; dla Bożeny Rakwic z ok. 43 rocz. ur. z bł. dla rodzin

17.00

Za + Bronisławę Wróbel od męża