Piątek – 12.05.2017 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Marty

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Szymona Krzyżowskiego z okazji 11 rocz. urodzin z bł. dla rodziny; Za + mamę Danutę Hak w 2 miesiące po śmierci; Za + Elfrydę Janas w 25 rocz. śmierci, + Alfonsa Janas, + Urszulę Maciuła i + z pokr.
Nabożeństwo majowe z modlitwą do Bożego Miłosierdzia