Piątek – 14.09.2018 – Święto Podwyższenia Krzyża św.

   8.00

Za + Janinę i Waldemara Korzyckich, + Krystynę i Mariana Kosmowskich i + z pokr.

18.00

Zb. do Mił. Boż.: Za + Janinę Piasny od Jabłońskich z ogródków działkowych; Za + Zdzisława Litwin od rodziny Grądkuwiczów z Giebułtowa

 Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny