PIĄTEK – 17.09. 2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + ojca Henryka Góra o radość życia wiecznego

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i bł. dla syna Michała z okazji rocz. urodzin z bł. dla najbliższych; Za + Piotra Korczyńskiego w 1 rocz. śmierci;
Nowenna do Miłosierdzia Bożego