Piątek – 25.11.2016r – Dzień powszedni

8.00 – Za + z rodzin Lewandowskich, Mieszaniec, Kurowskich i Kornackich, krewnych i dusze w czyśćcu

18.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o błog.: dla Agnieszki z okazji 23 rocz. urodzin; o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Wioletty; o uzdrowienie i nawrócenie syna i córki; o radość wieczną dla + ojca Stanisława Wojtachnio, dla + Jadwigi i Stanisława Jabłońskich i + z pokr.; dla + mamy Marii i Ciepły w 21 rocz. śm. i + z pokr.
Nowenna do Boż. Miłosierdzia z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny