PIĄTEK – 26.02.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + mamę Wiesławę, + dziadków Tomasza i Stanisławę i + z pokr. – Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 9.00

17.00Droga Krzyżowa z modlitwą za ++ zalecanych

18.00

Zb. do Mił. Bożego:  Za + Marię Kozioł w m-c po śmierci; Za + Wiktora i Bronisławę Bartnickich, + rodziców i rodzeństwo z obu stron; Za + mamę Ewę Koziej w 2 rocz. śm.; Za + Ewę Bieńkowską od zespołu „Caritasu”; Za + mamę Danielę Hordyniak w 1 rocz. śm.; Za + dziadków i babcie: Annę i Franciszka Marszewskich, Zofię i Stanisława Wieczorek i + Elżbietę i Augusta Sowka;