Piątek – 26.10.2018 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Janusza Gurbiel z okazji urodzin z prośbą o bł. dla rodziny od żony z dziećmi

18.00

Zb. do Mił. Boż.: Z podz. za odebrane łaski i prośbą o zdrowie bł. dla męża Joachima z okazji urodzin z bł. dla rodziny; Za + Tadeusza Jakubaszek; Za + brata Jana Mościbrodzkiego, + rodziców Helenę i Stanisława i + brata Stanisława

Nabożeństwo różańcowe