Piątek – 27.03.2020 – Dzień Powszedni

od 8.00 do 9.00 i od 18.00 do 19.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

  I – Za + Władysława Cygankiewicz w 3 miesiące po śmierci
 IIZb. do Mił. Boż.: z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Elfrydy Frączek z okazji 89 rocz. urodzin i Wiktorii Frączek z okazji 14 rocz. urodzin; W intencji wszystkich chorych oraz o ustanie szerzącej się epidemii; Za + ojca Jana Cynarski, + Bogdana i Władysława i + z rodzin Cynarski i Kwietniewski; Za + Małgorzatę Zok w 1 rocz. śmierci i + z pokr.; Za + Barbarę Denis od brata Feliksa z rodziną;