Piątek – 27.04.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o bł. dla rodziny Tomaszewskich z okazji 57 rocz. urodzin Reginy

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o miłosierdzie, dary Ducha św. dla całej rodziny; Za + ojca Kazimierza Chałupka w 2 tygodnie po śmierci; Za + rodziców chrzestnych Bronisławę i Józefa, + Ludwikę i Stanisława i + z pokr.

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny