PIĄTEK – 29.01.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Zbiorowa do Mił. Bożego:  z podz. za łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i bł. dla Zofii Wawrzyczek z okazji 97 rocz. urodzin i Piotra Wawrzyczek z okazji 3 rocz. urodzin z bł. dla rodziny; Za + Mariannę Wodarczyk w miesiąc po śmierci
Nowenna do Bożego Miłosierdzia