PIĄTEK – 29.05. 2020 – Wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

8.00

Za + rodziców Antoniego i Katarzynę Stelmach, + teściów Anielę i Jana Jasik i + z pokr.

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + Brygidę Tomczak w 6 tygodni po śmierci i + z rodziny;
Nabożeństwo majowe