Piątek – 3.05.2019 – Uroczystość Najś. Marii Panny, Królowej Polski

  8.00

Za + Reinholda Mathauschek z bł. dla żony Agnieszki w rocz. ślubu i o bł. dla Rafała Mathauschek z okazji urodzin z bł. dla całej rodziny

10.00

Za + mamę Annę Góra w dniu urodzin

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Za + Leszka Batóg, + rodziców Rozalię i Józefa, + braci Józefa i Stanisławę i + siostrę Danutę