PIĄTEK – 8.05. 2020 – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Stanisława z okazji imienin
II – Za + Pawła i Emę Pindur, + z rodzin Pindur, Jonecko i + Małgorzatę Gamoń

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Stanisława Kobus z okazji 65 rocz. urodzin i imienin oraz za + żonę Longinę Kobus; Za + Piotra Grofik w 1 rocz. śmierci i + rodziców z obu stron;
Nabożeństwo majowe