Piątek – 9.12.2016r – Dzień Papieski

  8.00

Za + mamę i żonę Mieczysławę Widera w 5 rocz. śmierci

18.00

Roraty dla dorosłych – Zb. do Mił. Bożego: Z podz. i prośbą o bł. dla Darii Nawrot z okazji 33 rocz. urodzin z bł. dla męża Marka, syna Jasia i całej rodziny; Za + córkę Joannę Klęczar, + z rodziny Syrotnik i + z pokr.; Za + Helenę Jendrysik, + męża Józefa, + synów Zygfryda i Engelberta i + z pokr.
Nowenna do Boż. Miłosierdzia z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny