Poniedziałek – 1.02.2016 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Marii Sowiżrał z okazji 80
rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + ojca Alfonsa Lewandowski, + krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

Za + siostrę Hanię i + z rodziny