PONIEDZIAŁEK – 1.02.2021 – Dzień Powszedni

     8.00

I Za + Beatę Dobosz
II Za + Alfreda Kiończyk w rocz. ziemskich urodzin
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 9.00