PONIEDZIAŁEK – 1.03.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Małgorzatę Gamoń (1-sza gregoriańska)
Adoracja Najśw. Sakramentu do 9.00

18.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i bł. dla Emilii Konstancji Augustyniak z okazji 13 rocz. ur. z bł. dla rodziny