Poniedziałek – 1.08.2016 – Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego

18.00

Za + Marcina Sobczyńskiego w 18 rocz. śmierci, + Annę i + z rodzin Sypko i Sobczyński