Poniedziałek – 10.06.2019 – Święto NMP Matki Kościoła

  8.00

 Za + Zofię Madaj w miesiąc po śmierci
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00
Za + męża, ojca i dziadka Gerarda Drewniok w 2 rocz. śmierci