Poniedziałek – 10.12.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Urszulę Kusz w dniu urodzin i za + z pokr.

18.00 – Roraty:

Za + Dariusza Głowackiego (ostatnia gregoriańska)