Poniedziałek – 11.06.2018 – Wsp. św. Barnaby Apostoła

  8.00

Intencja wolna
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże dla Małgorzaty Polok z okazji rocz. urodzin z bł. dla rodziny