PONIEDZIAŁEK – 12.07.2021 – Wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Michała Wawrzyczek z okazji 32 rocz. urodzin z bł. dla rodziny