Poniedziałek – 12.10.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + Ewę i Andrzeja Ilnickich od koleżanki Barbary Kaczmarczyk

II – Za dusze w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników

18.00 – Za + Czesława Mroczek od siostry, + rodziców Stanisławę i Stefana, + siostrę Krystynę i + z pokr.

Nabożeństwo różańcowe