Poniedziałek – 12.11.2018 – Wsp. Św. Jozafata, bpa

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary i Iwony z okazji rocznicy urodzin z bł. dla rodziny

18.00 – Za + Dariusza Głowackiego