Poniedziałek – 14.09.2015 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

8.00

I – Za + Marię Kuśmierską (1 gregoriańska)

II Intencja wolna

18.00 – Za + rodziców Anastazję i Antoniego Szewczyk i + z pokr.