Poniedziałek – 14.12.2015 – Wspomnienie św. Jana od Krzyża

8.00

Do Mił. Bożego z podz. i prośbą za łaski dla Marianny Dziekańskiej z okazji 87 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

17.00 – Roraty

I – Za + rodziców Jadwigę i Franciszka Białowąs, + z rodzin Białowąs i Karolczyk
II – Za + Walerię i Władysława Tylek, + Józefa Mokrzyckiego i + z rodziny Tylek