Poniedziałek – 15.05.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + rodziców Antoniego i Anielę, + Julię i Ludwika, + siostrę Zofię, + Józefa  i + z pokr.

18.00

Za + Joannę Płaźińską

Nabożeństwo majowe