Poniedziałek – 16.12.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł. dla Jana Iwan z okazji 65 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Roraty dla dzieci: Za + mamę Annę Kwoczala, + ojca Antoniego, + braci Rudolfa i Jana i + z pokr.