Poniedziałek – 18.04.2016 – Dzień powszedni

8.00

I – Intencja wolna
II
Intencja wolna

18.00

 Za + Joachima Kotyczka i + sąsiadów od sąsiadów z ul. Obr. Westerplatte 25