PONIEDZIAŁEK – 18.05.2020 – 100-na rocz. urodzin św. JP II

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za świętość Jana Pawła II w dniu 100-nej rocznicy urodzin z prośbą o ustanie pandemii i bł. dla Ojczyzny

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Marii Przywara z okazji 62 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + Jana Chmura i + z pokr.

Nabożeństwo majowe i modlitwy błagalne o urodzaje