PONIEDZIAŁEK – 19.10.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Jana Stobrat w 1 rocz. śmierci i + z pokr.

17.15Nabożeństwo różańcowe

18.00

I – Za + siostrę Honoratę i + jej ojca Zygmunta  i + z pokr.
II – Za + męża, ojca i dziadka Reinholda Mathauschek i + syna Damiana