Poniedziałek – 19.12.2016 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Gustawa Wawrzyczek, + Wandę Gosik, + Jana i Janinę Pietraszkiewicz i + z rodziny

17.30Okazja do Spowiedzi św.

18.00

Roraty dla dzieci: Za + rodziców Helenę i Zygmunta Kuracińskich, + braci, + siostrę i + szwagrów oraz + z pokr.