Poniedziałek – 2.0.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + Stefana i Stanisławę Mroczek, + ojca Michała, + ciocię Katarzynę, + Krystynę i + z pokr.

18.00

Za + z rodzin Siemens i Szczecińskich