Poniedziałek – 2.01.2017 – Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu

 8.00

I – Za + męża Krzysztofa Zimnoch w 20 rocz. śmierci od żony, dzieci, wnuków i prawnuków
II – Za + męża i ojca Józefa Lipowicz