Poniedziałek -20.02.2017 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Tadeusza Mazur

18.00

Za + dziadków Marię i Ludwika Beresteckich, + Józefę Pilch, + Jana Pilch, + Franciszka i Janinę Onyszkiewicz i + z pokr.