Poniedziałek – 20.05.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + rodziców Stanisławę i Hieronima Parchatko, + brata Tadeusza, + rodziców Salwinę i Stanislawa, + brata Daniela, + siostrę Annę Korzeń, + Andrzeja Kopeć, + Reginę i Jana Rduch i + Emila Watoła

18.00

Za + Irenę i Bronisława Hędrzak i + z rodzin Hędrzak i Ciach
Nabożeństwo majowe