Poniedziałek – 20.06.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Ryszarda Bac, + z rodzin Świtalik i Bac

18.00

Za + męża Zygmunta Rösner w 12 rocz. śm, + rodziców, teściów  i + z pokr.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa