Poniedziałek – 21.08.2017 – Wsp. Św. Piusa X, papieża

18.00

Za + rodziców Mariannę i Kazimierza, + teściów Barbarę i Mikołaja, + Wacława, + Benedykta, + Ryszarda, + Jana, + Lucjana, + Kazimierza i + z rodziny