Poniedziałek – 21.10.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Urszulę i Eugeniusza Stoppel i + z pokr. z obu stron od córki

18.00

Za + męża Mieczysława Milewskiego i + z pokr.
Nabożeństwo różańcowe