Poniedziałek – 22.01.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

 I – Za + Franciszkę Korus i + z rodzin Korus i Grzwacz
II – Za + rodziców Elżbietę i Herberta Notrot i + z pokr.