Poniedziałek – 22.02.2016 – Św. Katedry św. Piotra Apostoła

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i bł. dla Piotra Błachowicz ok. 17 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Intencja wolna