PONIEDZIAŁEK – 22.03.2021 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. Ani z okazji urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + ks. Bpa Gerarda Kusza

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakr. Pokuty

18.00

I – Za + Magdalenę Kluba w 16 rocz. śmierci i + z pokr.
II – Za + Małgorzatę Gamoń

19.00Nauka stanowa dla młodzieńców i mężczyzn