PONIEDZIAŁEK – 23.08.2021 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + męża Zbigniewa Żurakowskiego i + z pokr.
II – Za + Irenę i Władysława Jachymowskich