Poniedziałek – 23.10.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + mamę Helenę Drewniok, + męża Józefa, + córkę Edeltraudę, + syna Georga, + rodziców Marię i Gerarda, + siostry, + szwagra Wilhelma i dusze w czyśćcu cierpiące             

18.00

Za + z rodzin Bartos i Sikorski
Nabożeństwo różańcowe