PONIEDZIAŁEK – 23.11.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + mamę Walerię Pruchnicką w 50 rocz. śmierci

18.00

Za + Juliana Juszczyk w miesiąc po śmierci