Poniedziałek – 23.12.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Zakończenie rorat dla dzieci: Za + Amalię i Jerzego Drewniok i + z pokr.
Spowiedź dla dzieci

16.00 – Okazja do Spowiedzi św.

18.00

Za + Erwina Fabian oraz za + rodziców