Poniedziałek – 24.06.2019 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

  8.00

Za + Wandę Gosik, + Zofię Zdulską, + Bognę Grządziel, + Joannę Mosiądz Łaganowską i + z pokr.
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa